Integrace

Návrh a implementace integračních platforem. Vývoj API, služeb na míru a integrační projekty. Zátěžové testy a profylaxe integrační platformy.

Image 1
Image 2
Image 3
Background

Naše nabídka a expertíza v oblasti integrace

Návrh a implementace integrační architektury na zelené louce nebo v existujícím prostředí

 • Podle stavu vaší aplikační, integrační a infrastrukturní architektury připravíme návrh, jak u vás oblast integrace vyřešit nebo vylepšit.
 • Navrhneme, jaké komponenty použít a vyčíslíme, jaké dopady (čas, finance, FTE…) by implementace takového řešení měla. Nové integrační řešení či jeho vylepšení naimplementujeme.

Vývoj integračních rozhraní a integrační projekty

 • Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti integrace, nabízíme návrh a vývoj integračních služeb a rozhraní dle zadání na vašich platformách.
 • Dokážeme také pokrýt potřeby na integraci některé z vašich domén, a to jak obchodní, tak aplikační (např. zpřístupnění služeb nového informačního systému)

Performance testování integrační platformy

 • Provedeme zátěžové testování vaší integrační platformy pomocí našich nástrojů vyvinutých právě pro tento účel.
 • Pomocí naší metodiky určíme procentuální vytížení platformy konkrétní službou/rozhraním a pomůžeme nastavit řízení kapacit integrační platformy.

Implementace profylaxe integrační platformy

 • Nastavíme pravidelný proces profylaxe integrační platformy.
 • Máme zkušenosti s různými technologiemi (operační systémy, aplikační servery, integrační platformy) a umíme sbírat data o chování jednotlivých částí architektury pomocí nástrojů ELASTIC. Naše vyhledávací pravidla upozorní na podezřelé chování integrační platformy, či blížící se problém.

Konzultace a školení v oblasti integrace

 • Nabízíme konzultace a školení v oblasti integrační architektury a principů integrace.
 • Seznámíme vás s tím, jak implementovat různé návrhové vzory, nebo jaké jsou best-practices při řešení konkrétních integračních scénářů na konkrétních integračních platformách, se kterými máme zkušenosti.

Common Data Language & Model

 • Pomůžeme, aby si váš business více porozuměl s IT díky vybudování společného jazyka.
 • Nastavíme standard pro budování a správu Common Data Language modelu tak, aby se stal nedílnou součástí popisu architektury vaší společnosti. Poskytneme know-how a nástroje a nastavíme proces generování integračních rozhraní z Common Data Language modelu.

Integrační architektura a platformy

Vývoj integračních rozhraní a projekty

Integrační Performance testy integrace

Profylaxe integrační platformy

Konzultace a školení

Common data model

Příklady naší práce - Integrace

Společně s Generali Českou pojišťovnou připravil NOTIX 5stupňový Maturity model integrace a plán akčních kroků. Postupná realizace akčních kroků přispěla ke zrychlení dodávek, spolehlivosti a snížení nákladů v oblasti integrace.

Logo

Integrační akademie pro ČSOB byl znalostně-adaptační projekt, kdy NOTIX vyškolil nové kolegy do týmu systémové integrace ČSOB v rolích integrační analytik, integrační developer a systémový administrátor a v rámci adaptačního periody je ousourcoval do banky.

Logo

NOTIX se podílel na Implementaci nástrojů pro podporu vývoje na IBM Integration Bus (IIB) - například generování základu IIB projektu, Sonar plug-in pro IIB, refactoring GIT repositářů nebo automatizované buildování a deployement projektů.

Logo
Více referencí

Jaké oblasti INTEGRACE pokrýváme

Architektura mikroslužeb

Integrační přístup, který přináší největší míru flexibility a agility profituje zejména z možností DevOps, kontejnerizace a virtualizace/cloudu. Svou podstatou distribuovaný přístup k integraci je sice mocným nástrojem zejména v oblasti vývoje a škálování, ale na druhou stranu velkým nebezpečím zejména pro provoz a governance. Vybudovat funkční robustní integrační framework pro tvorbu integračních mikroslužeb je náročné jak na čas, tak na peníze a jsme pyšní na to, že jsme se mohli podílet na tvorbě a nasazení těchto frameworků ve dvou velkých bankovních institucí, a to jak s využitím tradičních serverových technologií Springboot a Camel, tak i tzv. serverless přístupem Camel K.

Image

Event driven architecture

Čím dál tím více zákazníku si uvědomuje, že může být velmi výhodné informace mezi systémy předávat ne v době, kdy je daný systém potřebuje, ale v době, kdy se na zdroji informace stane nějaká významná změna, tzv. událost. Tato událost je vhodným způsobem odeslaná a následně rozdistribuována mezi všechny, kteří o tuto událost stojí. Někdy se tomuto přístupu říká také streaming. Výhodou tohoto přístupu je využití možnosti near-real-time reakce na vzniklou událost, možnost přenosu velkého množství dat, možnost obrábění příchozích dat on-the-fly, atd. K budování takovéto architektury využíváme technologií KAFKA, KAFKA Streams, kSQL DB, CONFLUENT, APACHE SPARK, Schema Registry, DEBEZIUM.

Image

Servisně orientovaná architektura

SOA se v dnešním agilním světě považuje už za trochu old-fashioned, stále jde ale o dominantní přístup k integraci ve velkých společnostech. Proč? Protože často neexistuje business case pro změnu a zároveň má tento lety a trhem prověřený přístup stále mnoho výhod. U našich zákazníků se podílíme na integraci na komerčních ESB platformách od společností ORACLE a IBM, nebo na opensource platformách CAMEL a MULE. Kapitolou sama pro sebe je pak „zAgilnění“ tohoto, z principu „neAgilního“ přístupu aplikací automatizačních postupů z DevOps.

Image

REST

Potřeba rychlé reakce na potřeby frontendových a mobilních aplikací, zvýšená bezpečnostní rizika, single-sign-on, účtování využívání integračních služeb a řada dalších faktorů si vyžádalo vznik platforem API Gateway a API Management. Platformy, které se svou povahou hodí primárně pro integraci frontendových a mobilních aplikací na rozhraní vnitřních systémů jsou v mnoha případech nejen schopny nahradit řadu komponent zajišťujících zabezpečení integrace, ale i nahradit ESB a to vše za vyšší podpory agilního přístupu. Nejčastěji pracujeme s komerčními platformami od společností AXWAY a BROADCOM, nebo s opensource platformou MULE.

Image

Máte zájem o spolupráci nebo chcete využít kapacit našich IT specialistů?

Ozvěte se a domluvte si schůzku.

Nebo nám napište

Jméno a příjmení *

Společnost *

Email/telefon *

Zpráva *

Image