Cloud Automation
a DevOps

Orchestrované kontejnerizační plaformy a cloudová infrastruktura. DevOps postupy a automatizace CI/CD. Podpora provozu, konzultace a poradenství.

Image 1
Image 2
Image 3
Background

Portfolio služeb v oblasti Cloud Automation a DevOps

V NOTIXu využíváme našich dlouhodobých expertních znalostí z oblasti infrastruktury, Cloud Automation a DevOps. Známe stovky technologií a postupů ověřených v provozní praxi u našich velkých zákazníků. Na míru pro vás vymyslíme a připravíme řešení.

Orchestrované kontejnerizační plaformy a cloud infra

 • Pomůžeme vám s transformací vašeho IT a přechodem na cloudovou infrastrukturu.
 • Zmapujeme současný stav, navrhneme cílovou podobu kontejnerizační plaformy vč. dalších nástrojů a metodik.
 • Navržené řešení naimplementujeme a budeme ho podporovat.

Kontejnerizace aplikací

 • Vašim vývojářským týmům pomůžeme rozdělit aplikace na samostatně fungující moduly a upravíme je pro potřeby kontejnerizace.
 • Připravíme pro vás vhodnou kontejnerizační plaformu nebo vám dodáme či pronajmeme NOTIX Cloud Platformu.

DevOps postupy a automatizace CI/CD

 • Pro vaše vývojářské týmy připravíme metodiku a postupy jak buildovat a nasazovat aplikace do různých prostředí.
 • Zavedeme k tomu vhodné nástroje, propojíme repozitáře, nastavíme securitu.
 • Veškeré kroky CI/CD pipeline zautomatizujeme.

Technická podpora provozu

 • Outsourcujeme technickou podporu orchestračních kontejnerizačních platforem a Cloud technologií. Můžeme pracovat jako ucelený tým nebo samostatně podle velikosti projektu.
 • Máme zkušenosti se stovkami komerčních i open-source technologií v reálném provozu.

Konzultace a poradenství

 • Formou krátkodobých konzultací vám pomůžeme vyřešit konkrétní technické problémy.
 • Vymyslíme alternativy vhodné pro vaši situaci a provozní potřeby.
 • Pomůžeme vám překlenout kritické období na projektu.

Research & development

Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, věnujeme se research & development aktivitám. V rámci nich prověřujeme a seznamujeme se s nejnovějšími technologiemi, abychom je mohli využít v co nejširším meřítku s důrazem na stabilitu a dlouhodobou udržitelnost.

Image

Cloudy všech typů

Uvědomujeme si, že moderní svět IT není černobílý. V každém námi dodaném řešení hledáme správný poměr mezi public cloudem (od různých společností), privátním cloudem (například ve vlastním datacentru klienta) nebo třeba klientským hybrid cloudem.

Image

Kvalitní řešení od A do Z

Při návrhu a implementaci řešení zohledňujeme aktuální trendy kladené na moderní IT svět a využíváme dynamické škálování například pro optimalizaci provozních finančních nákladů. Námi dodané řešení běžně obsahuje jak automatizovaný deployment, tak kvalitní loggování a monitorování. Našim běžným standardem je důraz na vysokou úroveň zabezpečení včetně vysoké dostupnosti celého řešení.

Image

Moderní technologie ze světa Cloud Native Computing Foundation

Při návrhu infrastruktury používáme moderní technologie, jelikož slibuji například lepší a dlouhodobější udržitelnost. V dnešní době jich vzniká obrovské množství a je těžké si mezi nimi vybrat. Proto se řídíme Cloud Native Computing Foundation (CNCF). CNCF je OpenSource softwarová nadace, která podporuje přijetí cloud-native computingu. Klade si za cil vytvořit komunitu vývojářů, koncových uživatelů a poskytovatelů IT technologii a služeb, aby mohli spolupracovat na opensource projektech.

Image

Technologie

Známe široké spektrum moderních technologii. Za zmínku stojí například: Linux, OpenStack, Ceph, Kubernetes, Istio, Hashicorp Consul Helm, Kustomize, Kubespray, Open Policy Agent, Docker/Cri-o, RKE2, Rancher, Grafana, Loki, Prometheus, Telegraf, fluent-bit, fluentD, GIT, Logstash, Elastic, Kibana, Kafka, Artemis, ArgoCD, Jenkins, Harbor, Nexus, FreeIPA, Foreman, Katello, AWX, Ansible, Tekton, Hashicorp Terraform, Hashicorp Vault, Restic, Vallero, HA Proxy, NGiNX, Traefic… a mnoho dalších.

Image

Metodiky a procedury

Díky našim rozsáhlým znalostem a zkušenostem poskytujeme našim zákazníkům velmi účinné a praktické metodiky a procedury pro bezchybný vývoj a provoz moderních cloudových řešení.

Image

Máte zájem o spolupráci nebo chcete využít kapacit našich IT specialistů?

Ozvěte se a domluvte si schůzku.

Nebo nám napište

Jméno a příjmení *

Společnost *

Email/telefon *

Zpráva *

Image