Paperless & digitalizace dokumentů

Generování dokumentů, schvalování a elektronické podpisy

Náhrada "papírového" workflow, správa dokumentů, šablon, automatické generování dokumentů v rámci workflow a hromadné generování. Elektronické podpisy dokumentů, dlouhodobá důvěryhodná archivace. A to nejen pro oblast HR.

Image 1
Image 2
Image 3
Background

Firemní dokumenty již nemusíte tisknout kvůli jejich schválení a podepsání

Paperless HR for SAP SuccessFactors a ostatní HR systémy

  • Generování dokumentů a elektronické podpisy pro SAP SuccessFactors - automatizuje generování příslušných HR dokumentů v rámci personálních workflow v SAP SucccessFactors, ale i v jiných HR systémech jiných výrobců.
  • Automatické podpisové kolečko - Paperless HR rozpozná role a schvalovací oprávnění a automaticky předá dokumenty k podpisu správným zaměstnancům a ve správném pořadí.
  • Kvalifikované i vlastnoruční elektronické podpisy - umožňuje různé druhy elektronických podpisů (kvalifikované, vlastnoruční apod.) podle typu personálních dokumentů.
  • Archivace dokumentů - vygenerované a podepsané dokumenty uloží k dlouhodobé důvěryhodné archivaci.

Generování a podepisování dokumentů

  • Generování elektronických dokumentů ze šablon - spojí šablonu a data a vygeneruje PDF dokument. Umí využívat i existující PDF dokumenty. Generování jednotlivě i po dávkách.
  • Centrální správa šablon dokumentů - používá MS Word šablony, umožňuje tvorbu nových šablon.
  • Elektronické podepisování dokumentů - umožňuje elektronicky podepisovat dokumenty - kvalifikovaný podpis, vzdálený kvalifikovaný podpis, vlastnoruční elektronický podpis. Obsahuje definici podpisového workflow - dle rolí a kompetencí uživatelů.

Schvalování, automatické workflow a fronty úkolů

  • Náhrada stávajících papírových agend - plná náhrada starých aplikací, databází a excelů pod jednu střechu - jednotná fronta úkolů, moderní uživatelské prostředí. Umožňuje naklikat formuláře, workflow, generovat a podepisovat dokumenty. Tvorba a změny aplikací se obejdou bez programátorů.
  • Podpora živé organizační struktury - systém zohlední role, oprávnění, nadřízenost/podřízenost a další pravidla. Automaticky se přizpůsobí změnám organizační struktury.
  • Spolupráce s ostatními systémy - možnost integrovat se na další systémy ve firmě (CRM, ERP, HR, DMS apod.) a využívat tak aktuální data bez přepisování a duplikací.

Příklady naší práce - Paperless HR a Schvalovací workflow

T-Mobile ČR používá řešení NOTIX Paperless HR for SAP SuccessFactors pro správu šablon personálních dokumentů (MS Word šablony), pro automatické generování personálních dokumentů v rámci HR procesů v SAP SuccessFactors a pro elektronické podepisování dokumentů nastupujícími i stávajícími zaměstnanci - celkem více než 4000 uživatelů. Řešení je integrované na DMS úložiště a také na dlouhodobý důvěryhodný archiv.

Logo

GECO je s více než 330 pobočkami a 7 velkoobchodními centry největší síť maloobchodních prodejen Tabák-Tisk v ČR. NOTIX pro GECO kompletně digitalizuje HR dokumenty, jejich generování a elektronické podepisování. Řešení má více než 2500 uživatelů, je integrované na SAP HR, SAP SuccessFactors, systém plánování směn a centrální dokumentové úložišě (DMS).

Logo

NAKIT je strategický partner státu zajišťující komunikační a informační služby pro záchranné a bezpečnostní složky a veřejnou správu. NAKIT využívá NOTIX Paperless pro digitalizaci řady interních agend a vyhodnocení KPI všech zaměstnanců, cca 500 uživatelů.

Logo
Více referencí

Máte zájem o konzultaci, nabídku, spolupráci nebo chcete využít kapacit našich IT specialistů?

Ozvěte se a domluvte si schůzku.

Nebo nám napište

Jméno a příjmení *

Společnost *

Email/telefon *

Zpráva *

Image