Migrace klientů České spořitelny do nového
internet bankingu George

Případová studie: NOTIX dodal České spořitelně řešení pro migraci klientů stávajícího internetového bankovnictví Servis24 do nového internetového bankovnictví George. Migrace zahrnovala dvě vlny. V první vlně se migrovali klienti retailového bankovnictví, v druhé vlně se migrovali klienti malého a střední korporátního bankovnictví.

Image 1
Image 2
Image 3
Background

Výzva a cíle projektu

V krátkém čase bylo potřeba přenést klienty ze starého internet bankingu do nového řešení George. Projekt migrace byl výzvou hned z několika důvodů:

  • Jasně dané termíny, limitované zahájením ohlášené reklamní kampaně
  • Komplexní procesy migrace, související s variabilitou klientských profilů, navázaných produktů a legislativními požadavky
  • Technologická a koordinační náročnost díky několika desítkám systémů zapojených do migrace
Image

Jak NOTIX pomohl s migračním nástrojem

Řešení se skládá z klientské části „migračního wizardu“ a z pobočkové části „checklist“. Celé řešení je silně integrované na další aplikace a systémy ČS.

  • Hlavním přínosem řešení je automatizace migračního procesu, díky kterému se podařilo výrazně snížit zatížení poboček.
  • Součástí migrace klientů je i nastavení nové identity, nastavení disponentského modelu, podepisování smluvní dokumentace a další funkce související s přechodem do nového moderního internetového bankovnictví George.
  • Řešení je postaveno na technologii Java s požitím standardních nástrojů a technologií Angular, REST, WBL Toolkit, Oracle DB.
Image

Úspěšná migrace

Díky spolupráci týmů České spořitelny a NOTIX a s využitím migračního řešení se podařilo převést včas celou klientskou bázi České spořitelny do nového internetového bankovnictví George.

Pro všech více než 1,4 milionu retailových klientů se zároveň podařilo zajistit potřebné změny ve smluvních dokumentacích vč. převedení na nový bezpečnostní model identit.

 

Image

Reference NOTIX v České spořitelně

BI řešení pro zpracování dat z PrintNET

Sběr dat a analýza záznamů z tiskových úloh v návaznosti na bankovní procesy. Monitoring událostí tiskových procesů, vyhodnocování byznysových dat a generování reportů pro byznys útvary.

Trackování uživatelských aktivit v bankovním systému

Cílem projektu bylo získat konsolidované klientské data pro jejich využití  v procesních aplikacích. Konsolidace a indexování klientských behaviorálních údajů proběhla pomocí fulltext indexování na platformě Elastic. Jako zdroj dat bylo využito několik bankovních systémů.

DoCo REST API

DoCo – dokumentová komponenta – přichází jako zjednodušení integrace dokumentů z DMS a spisové služby do jednotlivých aplikací. Data jsou kvůli performance a dostupnosti na jednom místě online replikována do Elasticsearch, na kterou je postavené REST API DoCo pro přístup k metadatům dokumentů.

ESPIS Elasticsearch Cache

Cílem projektu byla stabilizace a performance optimalizace řešení spisové služby, která je postavená nad DMS Documentum. Byla vytvořena vrstva cache, která se skládá z REST API fasády a perzistence dat do Elasticsearch, která se vyznačuje rychlým a stabilním vyhledáváním

Abeceda peněz

NOTIX dodával mobilní aplikaci pro podporu vzdělávacího programu Abeceda peněz České spořitelny. V rámci Abecedy peněz podporuje ČS finanční gramotnost dětí a digitální vzdělávání seniorů, pomáhá v jejich rozvoji, sebejistotě a lepším rozhodování v oblasti financí.

Projekt "SPLIT"

Pro dynamické zapínání/vypínání funkcí aplikací a jejich jednodušší nasazování a provoz používá ČS platformu Split.io. NOTIX doplnil tuto platformu o napojení na Azure AD a monitoring, zajistil její ostestování a uvedení do ostrého provozu v kontejnerizované infrastruktuře České spořitelny.

Migrace klientů George

NOTIX dodal České spořitelně řešení pro migraci klientů stávajícího internetového bankovnictví Servis24 do nového internetového bankovnictví George. Migrace zahrnovala dvě vlny. V první vlně se migrovali klienti retailového bankovnictví, v druhé vlně se migrovali klienti malého a střední korporátního bankovnictví.

Centrální Log management

NOTIX dodal České spořitelně komplexní řešení centrálního log managementu na technologii Elasticsearch. Výrazně se zkrátila doba analýzy a řešení provozních incidentů a současně se snížily kapacitní požadavky na týmy aplikační podpory.