Vlastními produkty
prohlubujeme vlastní znalosti

BUSINESS WORKFLOW BEZ PROGRAMOVÁNÍ

PowerFLOW je unikátní nástroj na vytváření, správu a nasazování podnikových workflow bez nutnosti znalosti programování. PowerFLOW je nadstavbou IBM BPM, Activiti nebo je provozován v cloudu. Nástroj je možné využívat díky jeho variabilitě k řešení mnoha use-cases - inspirujte se návrhy využití.

Díky tomu, že zavedete do své společnosti, útvaru nebo týmu procesní řízení, získáte mocný nástroj micro-managementu, reportingu a auditovatelnosti. PowerFLOW poskytuje jednotnou frontu úkolů, pohledy pro team-leadera a pokročilé statistické a reportovací nástroje.

Procesní řízení se zavádí stále složitě. Navrhnout proces, popsat, předat k implementaci, čekat, otestovat, vrátit k úpravám, opravit směrování a zadat změnové požadavky, protože se business landscape za tu dobu transformoval. V PowerFLOW je však vytváření procesů a komplexních workflow hračka díky uživatelsky jednoduchému rozhraní a možnosti navrhnout, naklikat, otestovat a nasadit nové workflow již do půl dne.

V uživatelsky přívětivém prostředí můžete za sebe skládat různé typy úkolů - běžný úkol, schvalování, doporučení nebo vlastní typy úkolů. Úkoly se dají uživatelsky poskládat jak potřebujete.

Ke každému úkolu můžete přiřazovat vlastní obchodní atributy, které můžete spravovat, zaznamenávat či ukládat do vašich interních systémů. Atribut případu může být cokoliv - od záznamu celé hypotéky před podepsaný dokument po velikost nohy uživatele.

PowerFLOW dodáváme standardně ve 4 prostředích - vývoj, test, referenční prostředí a produkce. Jedním kliknutím můžete šablony procesů a wokflow nasazovat na další prostředí a zpřístupňovat je tak vašim uživatelům.

Kontaktní údaje

Leader Milan Petráň
Mail milan.petran@notix.cz
Web www.powerflow.cz

WEBKontaktUžitíFunkce

Automatizovaná paperless office

Podpis nemusí být jen na papíru a může být součástí workflow

Díky technologii Dynamické Biometrického Podpisu se konečně můžete zbavit papírů a nahradit je PDF dokumenty, jejichž zpracování a archivace je výrazně rychlejší a levnější.

Naše řešení biometrických signatur dokumentů je možné začít používat rychle při nízkých provozních nákladech, splňuje veškeré bezpečnostní i legislativní požadavky pro ukládání dokumentů a dodržuje zásady standardu OAIS. Zároveň je toto řešení možné přizpůsobit přáním klientů – od šablon dokumentů, podepisovací zařízení, šifrování, bezpečné ukládání dokumentů, přerazítkování až po NAPOJENÍ NA WORKFLOW.

Zavedením paperless office lze ušetřit ve velkých týmech desetitisíce v nákladech za pořizování, skladování a skartaci dokumentace. Díky elektronizaci budete mít všechny dokumenty kdykoliv po ruce on-line.

Na základě mnoha nestranných legislativních posudků lze považovat biometrické podpisy ze systému SignBuddy za stejně platné, jako fyzické podpisy.

SignBuddy dodáváme s biometrickými signpady, které stačí zapojit do USB.

Díky přenesení nutnosti podepisování z papíru do elektronických dokumentů se může radikálně přeměnit vaše workflow smluvních dokumentací, HR náborů a všech procesů, kde je nutné dodržovat legislativní normy.

Kontaktní údaje

Leader Milan Petráň
Mail milan.petran@notix.cz

WEB

Moderní správa enterprise logů

Procesujeme big data v reálném čase

Elastic Log Management

Vytvořili jsme efektivní nástroj pro analýzu problémů infrastruktury a aplikací včetně nástroje pro budoucí kapacitní plánování. ELM je komplexní řešení sběru, uložení a analýzy logů ze síťových prvků, serverové infrastruktury, middlewaru a aplikačních logů v komplexním Enterprise prostředí.

Implementací získáte centrální přístup k informacím ve vašich lozích, fulltext vyhledávání v datech, performance statistiky, online bezpečnostní a aplikační monitoring včetně generování událostí na základně definovaných dotazů.

Elastic Log Management aplikujeme bez zásahu do stávající infrastruktury a bez dopadů do legacy systémů - využívají se pouze existující datové konektory.

Vizualizujte přehledně provoz a výkon systémů v uživatelských dashboardech. Triggerujte události na základě vámi definovaných událostí a notifikujte vybrané uživatele.

Kontaktní údaje

Leader Rudolf Janoušek
Mail rudolf.janousek@notix.cz

KOntakt
Nahoru