NOTIX Elastic Logo

Proběhla konference (nejen o) Elasticu v Praze 6. listopadu 2018

Unikátní možnost se setkat s odborníky přímo z řad Elasticu se po dvou letech opět vrací do Prahy na konferenci „(nejen o) Elasticu“! Mimo jiné se od nich dozvíme, co zajímavého se událo v Elasticu za poslední dva roky a co nového Elastic přinese v blízké budoucnosti v celé své produktové rodině. Živé ukázky zaručeny!

Za Notix vás seznámíme s reálnými zkušenostmi, které jsme nabyli při implementaci řešeních nad Elasticem a představíme případy, u kterých jsme přesvědčeni, kde má využití Elasticu a souvisejících produktů velkou přidanou hodnotu.

„Nejen o“ znamená, že se budeme bavit i o technologiích a produktech, které sice do Elastic rodiny nepatří, ale jejich využití může znamenat zajímavý synergický efekt.

Networking se zajímavými lidmi u kávy a občerstvení je samozřejmostí.Těšíme se na setkání!

08:30 09:30 Snídaně & registrace
09:30 – 10:30 – Marco De Luca (Elastic) – Novinky a plány Elasticu včetně živých ukázek
10:30 – 10:45 – Coffee break
10:45 – 11:15 – Rudolf Janoušek (Notix) – Zkušenosti z implementací a případy užití
11:15 – 11:45 – Rudolf Janoušek, Marek Hakala (Notix) – Elastic a související ZOO

AKCE proběhla, děkujeme!

Místo zarezervováno. Děkujeme
:-( Nepodařilo se rezervovat místo. Zkuste to znovu.
  • Občerstvení
  • Zajímavý obsah
  • Akce od notix.cz

Osobní a citlivé údaje
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Thámova 181/20, 180 00, IČ 04112181( dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v  databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala.
Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:  účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.

6. LISTOPADU - IMPACT HUB PRAHA - Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

Osobní a citlivé údaje
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Thámova 181/20, 180 00, IČ 04112181( dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v  databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala.
Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:  účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.